The Rootless Land

The Rootless LandProfile

 • TV Movie: The Rootless Land
 • Romaji: Doko ni mo Nai Kuni
 • Japanese: どこにもない国
 • Director: Takafumi Kimura
 • Writer: Sumio Omori
 • Network: NHK
 • Episodes: 2
 • Release Date: March 24 – 31, 2018
 • Runtime: Saturday 21:00
 • Language: Japanese
 • Country: Japan

Cast

Seiyo Uchino – Kunio Maruyama

Yoshino Kimura – Mariko Maruyama

Taizo Harada – Hachiro Shinpo

Misako Renbutsu – Matsu Shinpo

Shinnosuke Mitsushima – Shodo Musashi

Tsurutaro Kataoka – Ayao Kishimoto

Kenichi Hagiwara – Shigeru Yoshida

Trailers

Loading the player...


Write your comments here!